Har selt 220 kilo graskar i løpet av dei siste to vekene

Dekorasjons-graskara går unna på Coop Extra på Husnes.