Halsabrotet-saka: Fylkesmannen ber kommunen gjera greie for kva plan som gjeld

Fylkesmannen i Vestland meiner det framstår noko uklart kva plan kommunen har lagt til grunn for dispensasjonsvedtaket i Halsabrotet, og ber om ei utgreiing.