Halsnøy Trelast byggjer unike trebygg for Fjelberg Fjordbruk på Borgundøy

Fjelberg Fjordbruk sparar ikkje på pengane når dei byggjer nytt på driftsbasen på Borgundøy.