Ynskjer søndagsope på Halsnøy

Johannes G. Eide håpar Joker-butikken i Høylandsbygd kan halda ope på søndagar. Kommunedirektøren er i utgangspunktet positiv, og meiner ein bør sjå Sætre, Sæbøvik og Høylandsbygd under eitt slik at dei kan få status som turistbygder. (Arkivfoto).

Johannes G. Eide håpar Joker-butikken i Høylandsbygd kan halda ope på søndagar. Kommunedirektøren er i utgangspunktet positiv, og meiner ein bør sjå Sætre, Sæbøvik og Høylandsbygd under eitt slik at dei kan få status som turistbygder. (Arkivfoto).

Levekårskomiteen tar måndag stilling til om bygdene på Halsnøy skal søkja status som «typiske turiststader».

DEL

Johannes G. Eide ved Høylandsbygd Bygdatun sendte i mars søknad til Kvinnherad kommune. Her oppmodar han kommunen om å søkja Fylkesmannen om at Høylandsbygd får status som turistbygd. Å få ein slik status vil innebera at butikken kan halda ope også søndagar i sommarmånadane.

Eide peikar mellom anna på alle aktivitetane i bygda, og at mykje hytte- og båtfolk ferierar i området rundt Høylandsbygd om sommaren. For å få ein slik status må salet i sommarmånaden hovudsakleg skje til turistar.

Kommunedirektøren er positiv og peiker i si innstilling på at både Sætre, Sæbøvik og Høylandsbygd har forretningar og mange tilreisande i sommarmånadane. Kommunen meiner difor dei tre bygdene må sjåast under eitt i denne samanhengen.

Frå før har Rosendal og området rundt fått status som «typisk turiststad». I samband med denne søknaden rekna ein strekninga frå Løfall til Seim.

Måndag skal Levekårskomitéen ta stilling til innstillinga. Med ein slik status vil butikkane ha høve til å ha søndagsope i perioden 1. mai til 31. august.

Artikkeltags