– No er tida for innspel!

Det mellombelse styret i Halsnøy bygdelag oppmodar halsnøybuen til å engasjera seg i Kvinnherad2050.