– Dette er eit stort avvik som krev forklaring

I august blei det gjennomført Nasjonale prøver på ungdomsskulane i landet. Resultatet frå åttande klasse på Øyatun skule er urovekkande svakt.