Kvikkleira i Tofte-området kan skapa problem for bustadeigarar

Kartlegginga av Toftebrekko gav funn som krev streng regulering av eit stort område mellom Tofte og båthamna i Sæbøvik.