Høgsterett stadfesta dommen

Artikkelen er over 2 år gammel

Gulating lagmannsrett sin dom i saka etter den tragiske ulukka i Sandvikjo blir ståande.