Vegtrafikksentralen Vest melde på Twitter fredag klokka 18 at Halsnøytunnelen var stengt på grunn av bilberging.

Rundt tre kvarter seinare kom meldinga om at tunnelen var open for fri ferdsel igjen.