Må finna ei nedbetalingsløysing for Halsnøysambandet

Ordførar Peder Sjo Slettebø meiner Kvinnherad kommune må sjå på ulike løysingar for å løysa problemet Fastlandssamband Halsnøy er komen opp i.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags