Hamna på sjukehus med brot og hevelsar etter at sykkelhjulet sette seg fast i sprekk i asfalten – no vil ho åtvara andre

– Eg har trass alt vore heldig. Det er ikkje sikkert nestemann er like heldig, seier Bjørg Tveitnes Waage frå Neslia.