Han blir fast medlem av kommunestyret

Knut Johannes Helvik går inn som fast medlem for kommunestyret i Høgre, etter at Peder Sjo Slettebø fekk fritak.