Går alt etter planen, finn du denne butikken i Rosendal neste haust

Forvaltingskomiteen skal onsdag behandla og senda på høyring eit privat forslag til detaljreguleringsplan for forretningsbygget i Rosendal som skal husa Felleskjøpet.