Går motstraums: – Me treng ikkje dette på toppen

Verken kjeda eller den lokale Bygger'n vil vera med på fremja sal av billege tilbodsvarer som ikkje alltid er prega av kvalitet.