Håpar flest mogleg kan ta tilbake permitterte: – Framleis ein dugnad

I august var arbeidsløysa i Sunnhordland til saman 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på 213 samanlikna med juli.