Kvinnherad kommune har no fått digitalisert filmane av spelet ved hjelp av Egil Sundal, som i si tid òg stod for filminga, står det å lesa på kommunen si heimeside.

«Lars Amund Vaage skreiv manuset «Baronen – eit kvinneportrett», og Ketil Bjørnstad komponerte musikken. Marit Sofie Lea var initiativtakar. Hovudrolla, Karen Mowat, vart spelt av Juni Dahr (seinare av Frøydis Armand). I tillegg kan ein sjå ein heil del kjende fjes frå Kvinnherad. God fornøyelse!» skriv kommunen.