Med stengde barnehagar og skular, og oppmodinga om å ikkje samla barn i større grupper, kan det nok bli kjedeleg for både barn og vaksne som går litt "oppå" kvarandre dei komande dagane.

Har du tips til kjekke og trygge aktivitetar som går an å finna på saman med barn, og som helst ikkje fører til meir "skjerm-tid"?

Då blir vi glade om du sender oss tipset på e-post, gjerne saman med eit bilde av deg og barna som illustrerer aktiviteten.