Har fleire prosjekt på blokka som kan bli framskunda dersom det kjem stimuleringsmidlar

Kommunen planlegg for lokal sysselsetting.