Har investert i nyskapande selskap og går inn i rolla som dagleg leiar

Øyvind Lernes frå Rosendal fekk gjennom jobben i Linglaks høyra om moglegheitene som låg i ideen til dei to gründerane i Njord Aqua.