Har landa på kor dagsturhytta bør stå

Etter fleire ulike forslag frå publikum har arbeidsgruppa funne det dei trur er den beste plasseringa for dagsturhytta, som kjem våren 2021.