Har samla innspela til samfunnsdelen av Kvinnherad2050: Dette ønskjer innbyggarane seg

Avdelingsleiar ved Samfunnsutvikling, Kjartan Thoresen, presenterte arbeidet med planstrategiar for formannskapet torsdag, og bad samstundes om nokre råd. Nedst i saka kan du sjå ei oversikt over alle planane til kommunen.