Tidlegare i haust stemna Norwegian Pipeline Drilling Kvinnherad kommune for retten, som følge av konflikten om borehola ved Svartavatnet.

– Vi tar stemninga til etterretning, og noko meir enn det kan eg ikkje seia på noverande tidspunkt, kommenterte kommunedirektøren til Kvinnheringen i september.

På det tidspunktet var det enno ein moglegheit for at partane kunne klara å løysa saka gjennom dialog før den eventuelt blei ei sak for retten. Noko dialogbasert løysing blei det altså ikkje, og saka er no tillyst i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Oppstartsdato er 25. april, og det er sett av sju dagar til rettsaka.