Har utarbeidd forprosjekt for gang- og sykkelveg i Dimmelsvik

No innstiller kommunedirektøren på å laga reguleringsplan, og på å gå i dialog med fylkeskommunen om framtidig realisering.