Har verdivurdert Kvinnherad Breiband

Kommunedirektøren anbefaler politikarane å vurdera eigarskapen og organisering av Kvinnherad Energi. Breibandsselskapet i Kvinnherad Energi er verdivurdert til mellom 130-160 millionar kroner.