Multihandverkaren Åge (38) utvidar verksemda på Hatlestrand

Multihandverkaren Åge Hjortland (38) utvidar aktiviteten knytt til smieverkstaden på Hatlestrand.