Hektisk aktivitet bak glisne venterom

Lite folk er å sjå i venteromma på helsesentera for tida. Men legane og personalet elles har nok å hengja fingrane i.