Held digitalt foredrag om å redusera avfallsmengda

Av

Etter planen skulle biblioteket invitera til eit fysisk foredrag med Kristine Ullaland med temaet: «Kan vi leva utan avfall?» På grunn av pandemien blir foredraget digitalt