Helland tiltrer 5. august, og det vert innsetjing i Uskedal kyrkje søndag 18. august, skriv Bjørgvin bispedømekontor i ei pressemelding. Helland var einaste søkjar til stillinga. Fitjarbuen er for tida sokneprest i Ringsaker i Hedmark, og etter fem år ønskte han seg til Uskedalen og Vestlandet igjen.

Les meir om Helland her:
Vil tilbake til Vestlandet for å bli prest i Uskedalen sokn