Feilmerka fylkesvegar?

På skilta ved den nye rundkøyringa på Helland står det at fylkesveg 54 går mot Rosendal og Odda, og fylkesveg 548 mot Skånevik. Dette stemmer ikkje ifølgje Statens vegvesen sine kart.