Grønt lys frå NVE til gangbru over Hellandselva

I samband med den den nye turstien opp til Husnesfjella er det planlagt gangbru over Hellandselva. No har Norges vassdrags- og energidirektorat gitt sin uttale.