(HAUGESUNDS AVIS): – I tråd med at Helse Fonna og de andre foretakene i Helse Vest nå er ute av beredskap, er det naturlig at det lettes på besøksrestriksjonene, opplyser Helse Fonna i en pressemelding.

Les også: Helse Vest ut av beredskap

Besøk skal gjennomføres i tråd med de generelle nasjonale smittevernrådene, som du kan lese her.

– Det er ikke lenger like streng adgangskontroll, men det vil fremdeles være vurderinger av hvor mange som kan komme på besøk, ut fra fasiliteter på avdelinger. Eksempler kan være om det er flermannsrom eller enerom som skal besøkes, sier smittevernoverlege Randi Ofstad i Helse Fonna.

Slik er reglene

Helse Fonna oppfordrer til at pasienter får besøk av få personer per dag. Besøket anbefales å være avgrenset til en time.

– Det er også fint om det er de samme personene som kommer på besøk over tid, skriver Helse Fonna.

Det vil også bli lagt til rette for at pasienter kan ha med pårørende eller ledsager under poliklinisk konsultasjon dersom det er behov for det.

– Pårørende og besøkende som har luftveissymptomer eller andre covid-19-symtomer, eller er i karantene, skal ikke komme på besøk. Unntak kan være i enkelte tilfeller, eksempelvis kritisk sykdom. Da må det tas kontakt med avdelingen for å gjøre avtale. Besøk må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd, herunder generelle råd for håndhygiene og avstand til ansatte og andre pasienter, står det i føringene fra Helse Vest. Disse slutter Helse Fonna seg nå til.

Normale besøkstider

Besøkende må registrere seg i resepsjonen med navn, telefonnummer, og hvilken avdeling de skal besøke.

Det er heller ikke påbudt med munnbind så lenge man klarer å holde minst én meters avstand.

Fra og med torsdag 17. juni gjelder besøkstidene slik det var før pandemien. Det vil si ordinær besøkstid mellom 17 og 18.30 alle dager.

Denne saka er henta frå samarbeidsavis.