Folkehelseinstituttet åtvarar: Nei, du fjernar ikkje denne med smør og vaselin

Flåttsesongen er over oss. Skulle uhellet vera ute, og du oppdagar at du har fått ein liten medpassasjer på kroppen, bør du følja Folkehelseinstituttet sine råd.