Her går drifta enno som normalt

I byggebransjen går kvardagen enno så å seia som normalt. Byggservice ligg også an til omsetningsrekord.