Her kjem det ny veg: – Vil utløysa nytt byggeland

Kommunen planlegg for tida å forlenga Lonavegen på Husnes. Byggearbeidet kan ta til allereie i år.