Her trur kommunen det kan koma ny aktivitet: Skal bruka 2,8 millionar på å klargjera tomter

Kommunen skal no tilrettelegga fire næringstomter på Bjoaneset industriområde på Halsnøy. Bakgrunnen for det er førespurnader frå interessentar.