Rekordmange hjortar kan fellast til hausten

Kommunen vil i år tildela heile 1645 fellingsløyve på hjort, 190 fleire enn i fjor.