Høge lønskostnadar i Kvinnherad Breiband: – Heilt normalt nivå

Kvinnherad Breiband AS leverte eit solid overskot i fjor. Men lønskostnadane er veldig høge.