– Overtydd om at vi skal klara å få det til

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter stor usemje mellom varaordførar og ordførar i rådmannssaka, ser det likevel ut til at samarbeidet mellom dei to partia vil fortsetja.