«Bygderykte og usanningar»

I eit brev til kommunen, avviser Georg Eide påstandane frå Langaneset vel.