Jan Helge er ikkje i tvil: – Eg vil oppmoda dei som vurderer å skaffa seg hund om å velja lundehund!

Publisert