«På turar i det siste har eg møtt turfolk som får turen øydelagt av enkelte hundeeigarar som let hunden svirra rundt laus»

Av