Onsdag meldte Sparebank1-stiftinga Kvinnherad at styret på eige initiativ har vedteke å tildela til saman 1,35 millionar kroner til lag og organisasjonar. Dette er utanom dei vanlege tildelingane der lag og organisasjonar søkjer om støtte sjølve.

Som om ikkje det var nok, kom stiftinga med endå fleire tildelingar den dagen, nemleg dei faste tildelingane etter haustens søknadsrunde.

I pressemeldinga skriv styreleiar Svein Arne Eidsvik og dagleg leiar Daniel Morso at stiftinga så gjerne skulle ha feira gåveutdeling saman med mottakarane, og dessutan at stiftinga sidan oppstarten i 2011 har delt ut over 100 millionar kroner til frivillige desse åra. Men på grunn av covid-19 er ikkje eit slikt arrangement mogleg å gjennomføra, og mottakarane får derfor tilsendt avtale individuelt.

Stiftinga ønskjer elles alle gåvemottakarane lukke til med prosjekta sine.

Her er alle laga i Kvinnherad som fekk pengegåver etter haustens søknadsrunde:

Austrepollen Grendahus, Mauranger: 50.000 til innkjøp og installasjon av varmepumpe

Baroniet Rosendal: 500.000 til turveg Hattebergfossen

Baugstranda Bygdalag, Matre: 60.000 til solskjerming

Fatland Vel, Arnavik: 52.000 til møteplass og turstiar på Fatland

Grendahuset Nordrepollen, Mauranger: 72.000 til uteområde

Halsnøy IL, Sæbøvik: 30.000 til rekkverk klubbhus

Hatlestrand Bygdelag: 80.000 til lys i mørket

Hatlestrand gamleskuleforeining: 85.000 til nye bord og stolar

Hatlestrand og Ølve skyttarlag, Ølve: 140.000 til rehabilitering av miniatyrskytebanen

Haug og hammer, Arnavik: 60.000 til tak

Herøysund Bygdalag: 100.000 til Prosjekt Amerika

Herøysund Idrettslag: 400.000 til oppgradering av lysanlegg og avløp ved idrettsbanen

Husnes Musikklag: 65.000 til instrument og korps‐rekvisita

Husnes Vekst: 250.000 til trivselstiltak og synleggjering av Regionsenteret Husnes

IL Trio friidrett, Husnes: 80.000 til sekretariatbu/tidtakingsbu

Interesselaget Postvegen Ølfernes, Valen: 41.000 til grusing av Postvegen

Kaldestad Indremisjonsforening/Kaldestad bedehus: 100.000 til reperasjon av tak

Kvinnherad Kystlag, Husnes: 10.000 til "Redde Fjordmann"

Kvinnherad Kystlag, Husnes: 46.000 til oppgradering av naust

Kvinnherad Motorsportklubb: 25.000 til vegpussar

Kvinnherad Motorsportklubb: 44.000 til utviding av krossbane

Kvinnherad Motorsykkelklubb: 45.000 til påbygg på klubbhus

Kvinnherad Røde Kors Omsorg: 170.000 til lydanlegg i Husnes kyrkje

Kvinnherad skyttarlag, Seimsfoss: 300.000 til vedlikehald av skyttarhuset på Seimsfoss

Kvinnherad Sogelag, Uskedalen: 95.000 til «Krigen i Sunnhordland 1939‐1945»

Kvinnherad Undervannsklubb, Husnes: 15.000 til søkjeverktøy «Minelab Excalibur II»

Matre bygdalag: 56.000 til byggetrinn 2 av lagerrom naust

Perlo kajakklubb, Sæbøvik: 80.000 til kursaktivitetar

Rosendal Bygdelag: 15.000 til roser i Rosendal

Rosendal Musikklag: 90.000 til fornying av instrument

Rosendal Rideklubb: 57.000 til gjerder til utebane

Rosendal Samfunnshus SA: 560.000 til den nye møteplassen

Sandvoll Historielag: 90.000 til renovasjon og sikring av tak på gamleskulen

Seimsfoss grendalag: 96.000 til servicebygg/Grindbygg

Seniorgruppa, Kvinnherad frivilligsentral: 90.000 til oppgradering av Husnesparken

Strand‐Ulv-hallen, Hatlestrand: 95.000 til skiljevegg og hallinnreiing barnetrim

Sunde Kyst & Litteratursenter: 180.000 til uteområdet i Bergslagen

IL Trio Volleyball-gruppa, Husnes: 60.000 til "Vi ser ‐ vi handlar ‐ vi bryr"

Turstiar Sunde: 38.000 til lavvo ( i tre) til Vetle Skarhaugen Troll og lekepark

Ungdomslaget Hatlestrendingen, Hatlestrand: 95.000 til modernisering av ungdomshuset Samhald

Uskedal friluftslag: 80.000 til turvegar i Skårhaug

Uskedal idrettslag, skigruppa: 70.000 til skileik for alle

Uskedal musikklag: 45.000 til innkjøp av to nye Yamaha B‐kornettar, notestativ og notelys

Uskedal skulemusikk: 80.000 til nye instrument

Uskedal Ungdomslag: 186.000 til renovering av hus

Utåker bygdalag: 55.000 til rullegardiner

Valedamene, Valen: 285.000 til terasse og takoverbygg

Valestiftinga, Valen: 55.000 til Sagefallene, kortreist kulturløype ved Valevågen

Varaldsøy idrettslag: 155.000 til oppgradering av leikeplass

Vareld Skyttarlag, Varaldsøy: 65.000 til nytt toalett

Veteranbusslaget HSD Bilane, Rosendal: 60.000 til å ta vare på veteranbussane for framtida

Ænes Grendalag: 100.000 til kjøken i grendahuset

I tillegg fekk desse laga utanfor Kvinnherad støtte:

Tyssedal Turn og Idrettslag: 80.000 til 3x3 bane påTyssedal stadion

Stord Bordtennisklubb: 65.000 til oppussing av to treningsrom

Stord Fotball: 95.000 til kiosk 2021

Stord Motorsportklubb: 56.000 til utlånssyklar til rekruttering/opplæring

Stord musikklag: 200.000 til fornying av instrumentparken

Stord Petanqueklubb: 20.000 til Stord Petanque, ein sosial aktivitet for alle

Stord Røde Kors Barnehjelp: 40.000 til leir for personar med utviklinghemming

Stord‐Fitjar turlag: 50.000 til Gapahuk i Hustrudalen

Odda Musikklag: 90.000 til oppgradering av instrument og utstyr

Langeland skulekorps, Stord: 26.000 til forbetra aspirantopplæring

IPX Stord: 20.000 til IPX 2021