– Mange brikker må på plass

Kommuneadministrasjonen vil truleg leggja fram ei førebels formannskapssak om kai- og industriområdet i Bogsnes i desember.