Husnes seniorsenter: Vil ha større toppetasje og meir grøntareal

ABO Plan- og arkitektur AS, som prosjekterer nye Husnes Seniorsenter, har på vegner av tiltakshavar Engelsen Bygg AS søkt Kvinnherad kommune om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for Husnes sentrum.