Nostalgi sette fart på julehandelen

Artikkelen er over 2 år gammel

You Who opplevde ein betydeleg auke i julehandelen samanlikna med året før, noko som i stor grad skuldast gamle klesmerke som har fått sin renessanse. Også ved Sport 1 Rosendal sport har nostalgien bidrege til god julehandel.