Desse to hjelper deg gjerne med snuse- og røykestopp

Både tannpleiar Ann Karin Bekvik og frisklivskoordinator Martha Teigen Varanes gir gjerne råd og vink til dei som ønskjer å slutta med snusing og røyking.