– Responsen på annonseringa etter næringslokale på Husnes har vore overraskande god

.