176 overliggedøgn i fjor

Ein av sengepostane på samhandlingsavdelinga ved Husnestunet. (Arkivfoto).

Ein av sengepostane på samhandlingsavdelinga ved Husnestunet. (Arkivfoto).

DEL

Omfanget av utskrivingsklare pasientar som blir liggande på sjukehus medan dei ventar på kommunalt tilbod – det som blir kalla overliggedøgn – varierer mykje gjennom året.

Det går fram av kommunen si årsmelding for i fjor:

«I 2018 hadde vi betalingsplikt for totalt 176 døgn, fordelt på 56 pasientar. Desse pasientane venta frå 1–12 døgn på korttidsopphald i kommunen. Dette er ei belasting både for utskrivingsklare pasientar og for tilsette i kommunen som må stå i presset frå sjukehuset. Kommunen har kjøpt 42 døgn med rehabiliteringsplassar i Odda når vi ikkje har kunna løysa det sjølve», heiter det i årsmeldinga.


Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags