Hydro Husnes: – Følgjer utviklinga frå dag til dag

Også ved Hydro Husnes er dei spente på korleis tida framover vil bli.