Hydro kuttar årsverk, men neppe på Husnes

2.200 årsverk skal vekk i Hydro fram mot 2023. Dei tilsette ved Hydro Husnes har truleg lite å frykta.